Увазе гледача прадстаўлены манументальныя жывапісныя палотны, якія дзівяць уяўленне новым поглядам на актуальныя праблемы эпохі і культурна-гістарычныя працэсы.